Asiantuntijatyö

Luomus on kansallinen asiantuntija-auktoriteetti luonnon monimuotoisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Tuotamme muun muassa valtionhallinnolle tietoa erityisesti Suomen lajistosta ja lajien uhanalaisuudesta.

Luomuksen henkilökunta osallistuu aktiivisesti ympäröivän yhteiskunnan toimintaan. Paitsi esiintymällä mediassa tai keskustelemalla suoraan eri toimijoiden kanssa, asiantuntijat tukevat viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen työtä moninaisissa työryhmissä. Lisäksi yleistajuiset julkaisut ovat tärkeä kanava jakaa tutkimuksella saavutettua asiantuntemusta yhteiskunnan käyttöön. Yleistajuisten julkaisujen määrät vuosina 2014–2018 on esitetty taulukossa 16.

Tietoja Luomuksen henkilöstön kaikista julkaisuista voi selata Helsingin yliopiston tutkimustietojärjestelmässä.

Luomuksen henkilökunta on alansa asiantuntijoina aktiivisesti mukana yhteiskunnan toiminnassa. Kuvassa Heidi Brörklundin artikkeli Droonit lintututkimuksen apuna Linnut-lehdessä sekä Mari Mirannon toimittama Etäsuojelijan opas.

Lue myös