Organisaatio

Luomuksessa on kolme kokoelma- ja tutkimusyksikköä – eläintieteen, kasvitieteen ja luonnontieteiden yksiköt. Näiden johtajat kuuluvat koko laitoksen johtajan vetämään johtoryhmään. Johtaja vastaa lisäksi biodiversiteetti-informatiikan yksikön sekä yleisöpalvelutiimin toiminnan ohjaamisesta, joskin näillä on operatiivisesta toiminnasta vastaavat päälliköt. Yksiköissä toiminta on jaettu tiimien vastuulle.

Luomuksen johtaja raportoi Helsingin yliopiston rehtorille. Johtajan ja johtoryhmän tukena Luomuksen toimintaa linjaa rehtorin asettama 7–10 jäseninen johtokunta, jonka toimikausi on neljä vuotta.

Lisäksi Luomuksessa on johdon tukena kolme temaattista ohjausryhmää, joissa eri tiimeistä kootut asiantuntijat kehittävät ja yhtenäistävät toimintoja yli yksikkörajojen. Ohjausryhmien tehtäväkentät ovat kokoelmatyö, tutkimus ja opetus sekä yhteiskunnallinen vuorovaikutus.

Hallinto- ja viestintäpalveluja Luomus saa Helsingin yliopiston keskitetyistä Yliopistopalveluista.

Luomuksen organisaation rakenne

LUE MYÖS