Tutkimus ja opetus

Luomuksen tehtävä on tutkia ja opettaa. Tutkimme lajistoa ja luonnon monimuotoisuutta. Olemme geologisen perustiedon keskus ja mahdollistamme eliöiden kehityshistorian tutkimisen sekä isotooppimenetelmiin perustuvan tutkimuksen.

Tutkimuksen ja opetuksen painoalat

Tutkimuksen ja siihen perustuvan opetuksen painoalat ovat systematiikka ja eliömaantiede (mukaan lukien lajintuntemus), maapallon kehityksen geologia sekä biologisiin seuranta-aineistoihin ja ajoitusmenetelmiin perustuva tutkimus. Kokoelmiin ja tietoaineistoihin painottuva tutkimusprofiili on ainutlaatuinen Helsingin yliopistossa ja koko maassa.

Nousevia aloja Luomuksen tutkimuksessa ovat luonnonsuojelubiologia, monitieteinen luonnon monimuotoisuuden tutkimus ja materiaalien isotooppimääritykset. Näissä kaikissa keskitytään eri kysymyksiin kuin muualla Helsingin yliopistossa. Tutkimus profiloituu vahvasti perustutkimukseen, mutta on usein suoraan yhteiskunnallisesti merkittävää, ja tämä on vahvistuva suuntaus.

Juhlavuoden 2018 videot kokoelmia hyödyntävistä Luomuksen tutkimuksista ovat nähtävillä täällä.

Lue myös