Käyttö- ja lainausaktiivisuus

Kokoelmanäytteiden lainaaminen mahdollistaa sen, että tutkijat voivat tutkia koko maailman kokoelmavarantoja omissa koti-instituuteissaan.

Mitä lainataan ja kuinka paljon?

Vuosina 2017–2018 Luomuksen kokoelmista lainattiin yhteensä yli 42 000 näytettä kotimaahan ja ulkomaille yhteensä 306 erässä (Taulukko 8). Aikaisempien vuosien tapaan lainatuimpia näytteitä olivat hyönteiskokoelmat, joita lainattiin vuonna 2017 yli 29 000 näytettä.

Vierailuja kokoelmiin

Aina digitoidut tai lainatutkaan kokoelmanäytteet eivät tyydytä tutkijoiden tarpeita, minkä vuoksi Luomuksessa myös vierailee paljon tutkijoita. Vuoden 2017 aikana Luomuksessa kävi yhteensä 53 ja vuonna 2018 yhteensä 62 ulkomaista tutkijavierasta (Taulukko 9). Tutkijavierailujen määrä kuvaa osaltaan kokoelmien käyttöaktiivisuutta.

Kasvitieteen yksiköstä lainattiin ulos liki 70 erää putkilokasveja, sammalia, leviä, sieniä ja jäkäliä vuonna 2018. Kuva: Luomus

Lue myös