Talouskatsaus

Yliopiston rahoitusleikkausten aiheuttamat kriisivuodet 2015–2016 on jätetty taakse ja toiminta lähtenyt uuteen nousuun. Perusbudjetti on jatkanut supistumistaan, joskin täydentävää rahoitusta kyettiin hankkimaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Se on kompensoinut perusrahoituksen leikkauksia hieman, mutta budjetti on jäänyt noin 15 % pienemmäksi viiden vuoden takaiseen verrattuna. Pitkällä tähtäimellä Luomuksen talous ei ole kestävällä pohjalla erityisesti tilavuokrien jatkuvan nousun takia, eikä resursseja tiede- ja ympäristökasvatuksen kehittämiseen juuri ole. Tarkempia tietoja Luomuksen tuloista, menoista ja täydentävästä rahoituksesta löytyy taulukoista 2–4.

Muurahainen lypsämässä kirvoja
Kuva: Pekka Malinen /Luomus

LUE MYÖS