Yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Monipuolinen tiede- ja ympäristökasvatustyö sekä asiantuntijatehtävät ovat olennainen osa Luomuksen toimintaa. Kannustamme elinikäiseen oppimiseen.

Luonnontieteellisen tutkimuksen näyteikkuna

Yliopistot toteuttavat perustehtäviään – tutkimusta ja siihen perustuvaa opetusta – tiiviissä yhteistyössä ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Luomuksen tehtäväkentässä korostuu erityisesti yhteiskunnallinen vuorovaikutus. Luomuksen yleisökohteet ovat Suomen merkittävin luonnontieteellisen tutkimuksen näyteikkuna suurelle yleisölle. Niiden sekä yleistajuisten julkaisujensa avulla Luomus edistää luonnontieteellistä sivistystä. Kansalliskokoelmien näytteillepano on Luomuksen kolmas lain määräämä tehtävä.

Erilaiset opastukset ja teematapahtumat yhdistettynä ammattimaisesti toteutettuihin näyttelyihin ja monimuotoisiin puutarhoihin tarjoavat kävijöilleen tuoreimpaan tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa luontotietoa ja esittelevät ajankohtaisia tutkimustuloksia.

Lue myös