Kokoelmat

Kokoelmat ja tietoaineistot

Luomus vastaa luonnontieteellisten kansalliskokoelmien säilyttämisestä, kartuttamisesta ja ylläpitämisestä Suomessa. Luomuksen kokoelmissa on yli 13 miljoonaa eläin-, kasvi-, sieni-, kivi- ja fossiilinäytettä. Kokoelmia ja tietoaineistoja hyödyntävät tutkijat ympäri maailman.

Luomuksen kokoelmat on kerätty yli 300 vuoden aikana ja ilmastonmuutoksen sekä lajikadon aikakautena ne ovat tärkeämpiä kuin koskaan. Digitalisaation aikakaudella jokainen näyte on kuvattava ja sen tiedot siirrettävä tietokantaan. Uusi teknologia mahdollistaa aivan uudenlaiset tutkimukset; ne voivat tarjota ilmastonmuutoksen sekä lajikadon tutkijoille suoran näkymän eri lajien määriin ja elinalueisiin satojen vuosien aikana.

Kokoelmissa kaikki eliöryhmät

Luomuksen kokoelmat kattavat yli puolet kaikista Suomen luonnontieteellisistä kokoelmista. Ne ovat maailmanlaajuiset, vaikka niissä painottuvat Suomi ja muut pohjoisen viileät alueet. Kokoelmat ovat korvaamaton aineisto sekä kotimaisille että kansainvälisille tutkijoille. Biologiset kokoelmat kattavat kaikki eliöryhmät. Sieni-, sammal-, ja hyönteiskokoelmat ovat niistä merkittävimmät. Geologisista kokoelmista merkittävimmät ovat meteoriitti- ja Etelämannerkokoelmat, paleontologisista Itämeren fossiilit ja von Nordmannin luolakarhukokoelma.

Pitkiä aikasarjoja

Tietoaineistot sisältävät eliölajihavaintoja ja museokokoelma-aineistoja. Havaintoaineistoista keskeisimmät ovat kansainvälisesti ainutlaatuiset, vuosikymmeniä jatkuneet linnustonseurannan aikasarjat ja rengastusrekisteri sekä Suomen putkilokasvien levinneisyystietokanta.

Juhlavuoden 2018 videot kokoelmia hyödyntävistä Luomuksen tutkimuksista ovat nähtävillä täällä.

Lue myös