Laboratoriot

Luomus tukee ja tekee tutkimusta tuottamalla omia laboratoriomäärityksiä tutkimushankkeiden yhteydessä. Luomuksella on kaksi omaa laboratoriota: molekyylisystematiikan laboratorio eli DNA-laboratorio ja ajoituslaboratorio. Yhteistyökumppanit mahdollistavat muualla sijaitsevien laboratoriolaitteistojen käytön muun muassa geokemiallisiin ja isotooppigeologisiin määrityksiin.

MOLEKYYLISYSTEMATIIKAN LABORATORIO (DNA-laboratorio)

Luomuksen Molekyylisystematiikan laboratorio eli DNA-laboratorio sijaitsee eläintieteen yksikön tiloissa. Se tarjoaa Luomuksen eläin- ja kasvitieteen yksiköiden tutkimusryhmille perusedellytykset molekyyligeneettisten menetelmien hyödyntämiseen tutkimuksissa. Tutkimusaiheet liittyvät eläinten, kasvien tai sienten systematiikkaan, eliömaantieteeseen sekä luonnonsuojelu- ja evoluutiobiologiaan.

DNA-laboratorio on eläin- ja kasvitieteen yksiköiden käytössä. Kuva: Sanna Saari /Luomus

AJOITUSLABORATORIO

Luomuksen ajoituslaboratorio on valtakunnallinen ajoitus- ja isotooppimenetelmien osaamiskeskus, jonka toiminta perustuu radiohiiliajoituksille, luminesenssi-ajoituksille ja stabiili-isotooppitutkimuksille. Näiden tutkimusalojen kehittämisen ja opettamisen ohella ajoituslaboratorio tarjoaa myös maksullisia määrityspalveluita. Vuosina 2017 ja 2018 radiohiilimäärityksiä tehtiin yhteensä 628 (Taulukko 14).

Ajoitustiimi määrittää ikiä ja isotooppisuhteita luonnon ja ihmisen tuottamasta aineksesta: mammutin luista, puiden vuosirenkaista, tiilistä, keramiikasta, simpukankuorista… Yksittäisistä määrityksistä edetään kohti laajempia määrityskokonaisuuksia, jolloin kokonaisia ympäristönmuutosten ja ihmisen toiminnan aikajanoja voidaan vertailla. Menetelmät pystyvät kertomaan numeroina näytteen fossiilisen ja uusiutuvan aineksen suhteen.

GEOLOGISET LABORATORIOMENETELMÄT

Luomus tekee geokemiallisten ja isotooppigeologisten määritysten osalta tiivistä yhteistyötä Helsingin yliopiston Geotieteiden ja maantieteen osaston sekä Suomen isotooppigeologisen laboratorion (SIGL) ja Ruotsin luonnonhistoriallisen kansallismuseon (Naturhistoriska riksmuseet) Nordsim-Vegacenterin kanssa.

Yhteistyö tarjoaa Luomuksen geologian tiimin käyttöön monipuolisen mittauslaitteiston, joka mahdollistaa mineraalien tunnistamisen ja rakennemääritykset, mineraalien ja kivilajien koostumustutkimukset, hivenalkuaineanalyysit sekä isotooppi- ja ikämääritykset.

Lue myös