Opetus ja koulutus

Vuosina 2017–2018 Luomus alkoi järjestelmällisesti kohdentaa aiempaa suurempaa työpanosta opetukseen. Luomuksen asiantuntijat keskittyvät lajiston sekä sen esiintymisen ja kehityshistorian tutkimuksen opettamiseen. Lisäksi luonnontieteiden yksikkö opettaa geologiaa ja ajoitusmenetelmien hyödyntämistä menneisyyden tutkimisessa.

Luomuksen tutkijat ovat perinteisesti opettaneet Helsingin yliopiston lajintuntemus- ja kenttäkursseilla sekä bio- ja ympäristötieteellisessä että maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa. Keskeisenä uutena painotuksena on kehittää digitaalista opetusmateriaalia, joka lajinimistön- ja -kuvien osalta integroidaan Suomen Lajitietokeskuksen IT-järjestelmiin. Luomus vastaa myös konservaattoreiden oppisopimuskoulutuksesta Suomessa.

Perhospyydysten viritystä Samuli Lehikoisen johdolla kenttäkurssilla Lammin biologisella asemalla 2015. Kuva: Aki Aintila

Luomuksen kasvitieteelliset puutarhat palvelevat sekä yliopisto-opetusta että toisen ja kolmannen asteen puutarha-alan opiskelijoita tarjotessaan mahdollisuuden työssäoppimisjaksojen suorittamiseen. Myös Luonnontieteellisen museon näyttelyitä pyritään aiempaa enemmän hyödyntämään yliopistollisen opetuksen alustoina. Lisäksi Luomuksen eri yksiköissä työskentelee vuosittain useita matkailualan, biologian, museologian ja viestinnän harjoittelijoita sekä peruskouluasteen työelämään tutustujia (TET).

Luomuksen tutkijat ohjaavat erityisesti Helsingin yliopistoon mutta myös muihin korkeakouluihin tehtäviä opinnäytetöitä. Vuonna 2017 ja 2018 valmistui yhteensä 11 Luomuksen henkilökunnan ohjauksessa ollutta väitöskirjatyötä ja 15 maisterintutkielmaa (Taulukko 13). Lisäksi Luomuksen henkilökunta on vuosittain tukemassa kymmeniä yliopiston opintojaksoja.

Lue myös