Tieteelliset julkaisut

Luomuksen tutkijat ovat erittäin tuotteliaita. Vuonna 2017 tieteellisiä julkaisuja tuotettiin yhteensä 196 ja vuonna 2018 julkaisujen yhteenlaskettu määrä oli 239. Julkaisuaktiviteetissa saavutettiin kaikkien aikojen ennätykset: vuonna 2017 lähes kuusi ja 2018 peräti seitsemän vertaisarvioitua julkaisua kutakin tutkimushenkilöstön työvuotta kohden (Taulukko 12). Lukuarvot ovat korkeita koko Helsingin yliopiston keskiarvon ollessa 1,9 vuonna 2018.

Luomuksen tutkimuksen tehokkuus johtuu muun muassa siitä, että opetusta ja tutkimusta tukeva henkilökunta on pitkälle erikoistunutta ja aktiivisesti tutkimukseen osallistuvaa sekä siitä, että Luomuksen työyhteisöön kuuluu myös paljon apurahatutkijoita sekä eläköityneitä luomuslaisia, jotka yhä julkaisevat. Yleistajuisten julkaisujen määrä on sen sijaan laskussa, sillä resursseja on tietoisesti siirretty tieteellisten julkaisujen valmisteluun.

Lue myös