Kokoelmien digitointi

Kun digitoitujen kokoelmanäytteiden kuvat ja keräystiedot siirretään verkkoon, tutkijat ympäri maailmaa pääsevät helposti tutustumaan Luomuksen kokoelmiin. Digitoiminen mahdollistaa paitsi tiedon helpon saatavuuden myös jatkuvasti kasvavan tietomäärän paremman hallinnan ja analysoinnin.

Digitalisaatio on ollut merkittävässä roolissa Luomuksen vuosissa 2017 ja 2018. Näinä vuosina Luomuksesta on tullut johtava digitalisaation kehittäjä Euroopan luonnontieteellisten kokoelmien joukossa. Digitalisaatio tarkoittaa paitsi kokoelmien digitointia myös tietojärjestelmien kehittämistä sekä digitaalisten työskentelymenetelmien opettelemista.

Näyte odottamassa kuvausta digilinjastolla. Kuva: Salla Mehtälä /Luomus

Vuoteen 2017 mennessä Luomus onnistui moninkertaistamaan kokoelmien digitointinopeuden, ja 350 000 vuosittain digitoidun näytteen raja rikkoutui (Taulukko 10). Tarkoituksena on vielä kaksinkertaistaa digitointinopeus seuraavan neljän vuoden aikana, jotta kaikki kokoelmat tavoitteen mukaisesti olisivat vuonna 2035 saatavina digitaalisina verkossa.

Lue myös