Kokoelmat ja kartunta

Luomuksen kokoelmissa on yli 13,4 miljoonaa näytettä (Taulukko 5) ja lähes 8 000 elävää kasvikantaa. Luomuksen hyönteiskokoelma (Kuvaaja) on yksi Euroopan suurimpia sisältäen 9 miljoonaa kokoelmanäytettä.

Kokoelmien kartunta

Kokoelmat karttuvat vuosittain jopa yli 100 000 näytteellä. Näytteitä tuottavan tutkimuksen ohella Luomuksen kokoelmat kasvavat organisaatioiden ja yksityishenkilöiden lahjoittamilla kokoelmilla. Kokoelmat karttuvat myös kotimaahan ja ulkomaille suuntautuvilla keräysmatkoilla.

Kuinka paljon kasvua?

Luomuksen kokoelmat karttuivat 2017–2018 yhteensä lähes 160 000 näytteellä (Taulukko 6). Vuosi 2018 oli kokoelmien kartunnan kannalta huippuvuosi: eläinnäytteitä lisättiin kokoelmiin lähes 75 000 (joista yli 65 000 oli hyönteisiä), kasvi- ja sienikokoelmat karttuivat lähes 30 000 näytteellä ja geologiset kokoelmat 3 500 näytteellä. Vuosina 2014–2016 geologisten kokoelmat eivät karttuneet, sillä kokoelmia järjestettiin muuton jäljiltä.

Mitä on ennätyskartunnan takana?

Hyönteiskokoelmien runsaan karttumisen taustalla ovat lukuisat lahjoitukset: muun muassa Lars Lindgrenin kovakuoriaiskokoelma, Ilkka Hanskin jäämistö (trooppisia lantakuoriaisia ja kärpäsiä) ja Esa Pitkäsen pistiäiskokoelma sekä seurojen Kotkan kaupungin ympäristökeskukselle lahjoittamat hyönteiskokoelmat. On tarvittu suurta työpanosta, jotta lahjoitukset on saatu liitettyä osaksi Luomuksen kokoelmia.

Putkilokasvikokoelmat karttuivat poikkeuksellisen paljon, sillä joitakin vuosia sitten lahjoitettujen kahden herbaarion näytteet saatiin suurelta osin käsiteltyä ja liitettyä Luomuksen kokoelmiin. Levänäytteiden kartunta oli myös suurta vuonna 2018 professori emeritus Pertti Elorannan makeanveden punaleväaineistolahjoituksen ansiosta. Geologian tutkimuskeskukselta saadut näytteet nostivat geologisten kokoelmien kartuntaa vuonna 2018.

Elävät näytteet – kasvikanta

Kasvitieteellisten puutarhojen elävien kasvien ja siementen kokoelmassa kokoelmayksikkönä on kasvikanta. Samasta lajista voi olla kokoelmissa useampia eri kantoja ja vastaavasti yksi kanta voi käsittää yhden yksilön tai lukuisia yksilöitä, jotka ovat peräisin samasta siemenerästä. Vaikka kokoelmat kasvavat vuosittain uusilla kasvikannoilla, kantoja myös poistuu kasvien kuollessa tai istutuslohkoja uudistettaessa. Vuosittainen kokonaiskartunta voi siksi olla myös negatiivinen.

Kasvitieteellisissä puutarhoissa oli yhteensä 7 970 monivuotista kasvikantaa vuonna 2018. Luvussa on mukana aikuisten kokoelmakasvien lisäksi siemenpankkikokoelmat sekä siemenvarastot ja kylvökset (Taulukko 7). Tietojärjestelmän vaihtumisen vuoksi (2017–2018 taitteessa) vuoden 2018 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien lukujen kanssa.

Lue myös