Henkilöstö

Luomus on noin 150 ihmisen työyhteisö. Työsuhteisten lisäksi Luomuksessa työskentelee lukuisia vierailevia tutkijoita. Henkilöstöstä noin neljäsosa on opetus- ja tutkimushenkilöstöä. Luomuksen henkilöstörakenne poikkeaa yliopiston tiedekunnista muun henkilöstön merkittävästi suuremman osuuden suhteen. Tämä johtuu tieteellisten kokoelmien hoitovastuusta, digitalisaatioon liittyvästä työstä sekä tiede- ja ympäristökasvatus- ja asiakaspalvelutyöstä.

Luomuksen henkilötyövuosien (htv) määrä väheni ajanjaksolla 2017–2018 aikaisempiin vuosiin verrattuna. Vuonna 2017 henkilötyövuosien määrä oli 129, matalin vuosikymmeneen, mutta nousi vuonna 2018 hankerahoitusten ansiosta 133:een (Taulukko 1). Määrä jäi kuitenkin edelleen alle viiden vuoden (2014–2018) keskiarvon (140 htv) eikä siis ole toipunut vuoden 2015 merkittävästä budjettileikkauksesta, joka johti irtisanomisiin vuonna 2016.

Kansainvälisten henkilöiden osuus opetus- ja tutkimushenkilökunnasta on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Vuonna 2018 osuus oli jo 22 %, kun se vuonna 2014 oli 13 %.

HENKILÖSTÖMUUTOKSET

Vuoden 2017 aikana Luomuksesta jäi eläkkeelle kuusi ja vuoden 2018 kuluessa neljä henkilöä. Pitkän uran Luomuksessa tehnyt hyönteistiimin yli-intendentti Jyrki Muona eläköityi vuonna 2017, vuonna 2018 puolestaan niin ikään pitkän uran tehneet intendentit Anders Albrecht ja Pekka Vilkamaa. Kasvitieteen yksiköstä eläkkeelle jäivät vuonna 2017 sieni- ja sammaltiimin museomestari Roland Skyten ja laboratoriomestari Pirkko Harju, sekä kasvimaantiedetiimin intendentti Arto Kurtto ja puutarhatiimin koordinaattori Paula Havas-Matilainen. Vuonna 2018 samasta yksiköstä eläköityivät vielä kasvitiimin preparaattori Päivi Rajala sekä puutarhatiimin puutarhuri Anneli Vaniala. Luomuksen kirjastohenkilöstö poistui kirjastosihteeri Marjatta Mikkosen eläköityessä 2017.

Hyönteistiimin yli-intendentin tehtävään palkattiin 2017 Pasi Sihvonen. Yhteensä yhdeksän määräaikaista työsuhdetta vakinaistettiin 2017. Asiakaspalvelun Anni Granroth ja Hanna Hyvönen vakinaistettiin asiakasneuvojina ja Olli Seppänen näyttelyvalvojana. Eläintieteen yksikössä eläinkuntatiimissä Emma-Sofia Hyytiäinen vakinaistettiin museomestariksi. Kasvitieteen yksikössä museomestariksi vakinaistettiin sieni- ja sammaltiimiin Saara Velmala, kokoelmakoordinaattoriksi kasvitiimiin Mari Miranto sekä puutarhatiimin puutarhuriksi Mikael Lindholm.

Vuonna 2018 Luomuksessa aloitti vakinaisina työntekijöinä seuraavat henkilöt: yleisöpalvelutiimissä markkinointikoordinaattorina Salla Mehtälä ja asiakasneuvojana Milla Koivumäki, uuden biodiversiteetti-informatiikan yksikön päällikkönä Kari Lahti, tutkimusjohtajana Atte Moilanen ja tietotekniikka-asiantuntijana Ville-Matti Riihikoski, eläintieteen yksikön seurantatiimissä museomestarina Juha Honkala, kasvitieteen yksikössä puutarhurit Aino Anttila ja Timo Janhonen sekä luonnontieteen yksikön geologian tiimissä koordinaattori Kari Lintulaakso.

Eläinkuntatiimin intendenttinä aloitti Maarten Vanhove, ja konservaattoriksi vakinaistettiin Netta Lempiäinen 2017, jotka molemmat lähtivät uusiin haasteisiin 2018. Kasvitieteen yksikön ESCAPE-projektin päättymisen myötä projektikoordinaattori Sanna Laaka-Lindberg siirtyi kokoelmakoordinaattorin tehtäväänsä 2017, ja puutarhatiimin puutarhateknikko Toomas Kangro ja koordinaattori Katriina Rautala siirtyivät Luomuksesta muihin tehtäviin 2018.

LUE MYÖS