FT: Kultapistiäiset uhanalaistuvat isäntälajejaan nopeammin

Vuoden 2018 joulukussa valmistunut väitöstutkimus osoittaa, että muiden hyönteisten loisina elävät kultapistiäiset ovat vähentyneet merkittävästi Suomessa 1960-luvun jälkeen. Tutkimuksessa löydettiin myös tieteelle aiemmin tuntematon laji, jolle annettiin nimeksi pohjankultiainen.

Julkaistu 7.12.2018 Kuva: Pekka Malinen

Kultapistiäiset elävät pääasiassa erakkoampiaisten ja petopistiäisten loisina ja ovat siten korkealla ravintoketjussa. Tällaiset ravintoketjun huipulle sijoittuvat eläimet ovat poikkeuksellisen herkkiä ympäristönmuutoksille, sillä ne tarvitsevat suuria ja vakaita saalis- tai isäntäeliöiden kantoja. Erikoistuneiden loisten kannat ovat myös selvästi niiden isäntien kantoja pienempiä. Loiset ovat isäntiensä rinnalla kärsineet metsätalouden tehostumisesta ja vanhojen hirsirakennusten katoamisesta.

Kultapistiäisten kannanmuutoksia oli mahdollista tutkia Luomuksen museokokoelmien avulla. Kokoelmiin kertyy eri ryhmien harvinaisten lajien yksilöitä suhteessa enemmän, kuin niitä tavataan luonnossa, jos ne on helppo tunnistaa. Koska kultapistiäiset kuuluvat ryhmään, jonka lajit ovat usein vaikeita tunnistaa, niitä on kokoelmassa, suhteessa muihin ryhmän lajeihin, yhtä paljon kuin luonnossakin.

Voit lukea tiedotteen täältä.